Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017 en Goes 2020
home start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
donderdag 19 september 2019
GKv, waar gaat het om? - 14 December Bunschoten
Tweede landelijke bezinningsdag in Bunschoten

De bezinningsgroep Man Vrouw en Ambt (bezinningmvea) is opgericht naar aanleiding van het besluit van de GS Meppel 2017 om per direct de ambten van diaken, ouderling en predikant open te stellen voor alle zusters.
Deze bezinningsgroep heeft moeite met de onderbouwing van dit besluit en heeft een concept-revisieverzoek opgesteld dat door kerkenraden kan worden gebruikt. Dit concept-revisieverzoek is samen met allerlei artikelen te vinden op deze site.

Op zaterdag 18 mei jl. is een eerste bezinningsdag gehouden in Bunschoten. Uit de reactie van de 325 aanwezigen is gebleken dat een tweede bijeenkomst zeer op prijs wordt gesteld om door te spreken over de situatie binnen de GKv. Er is vooral behoefte aan helderheid over de vraag of in de GKv wissels worden genomen in de uitleg van de Schriften.

Op zaterdag 14 december a.s. zal een tweede bezinningsdag worden gehouden. Prof. Dr. Henk van den Belt zal spreken over het onderwerp ‘Schriftgezag en Hermeneutiek’. Verder zal ds. Jan Wesseling spreken over de ommekeer die binnen de GKv heeft plaatsgevonden. Ds. Gert Treurniet zal in zijn toespraak aandacht geven aan de katholiciteit van onze confessie.
Er zal ruimschoots gelegenheid zijn om vragen te stellen. Ook zal worden geprobeerd handreikingen te bieden aan mensen die in de moeite zijn gekomen door de ontwikkelingen in onze kerken.

Programma
  1. Opening 10:00
  2. Lezing prof. dr. Henk van den Belt - Schriftgezag en Hermeutiek
  3. Pauze met koffie/thee
  4. Lezing ds Jan Wesseling - De Ommekeer in de GKv
  5. Lezing ds. Gert Treurniet - Hazelnoottaart of Schijf van Vijf?
  6. Lunchpauze
  7. Forum n.a.v. de ingediende vragen o.l.v. dr. Klaas van der Zwaag, hoofdredacteur RD
  8. Eventuele Conclusies/Afspraken
  9. Sluiting
Informatie

Datum: 14 december 2019
Plaats: Immanuelkerk, Plevier 2, Bunschoten
Tijdstip: 10.00 – 15.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 9.30 uur
Kosten inclusief lunch: € 10,- p.p., bij binnenkomst graag contant te voldoen
 

Download hier de promotie poster A4 om uit te printen:
PDF formaat
JPEG formaat

« David Platt - Zwijgteksten? Laat ze spreken...! »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's